NÁVRAT

list se ve větru točí a letí dál,
kmeny stromů mlčí, duje vítr sám,
les volá nás zpět, zpívá o těch dnech,
vše živé zmírá, věčný koloběh,
rozžehni svíci a tmu stvoříš,
jen s jedním bohem tu neobstojíš

VSTUPTE